Συνέντευξη στην 4Ε για τα οφέλη της μουσικής σε άτομα με μειωμένη όραση