Εκμάθηση πιάνου για άτομα με μειωμένη όραση

Από φέτος επίσημα ξεκινούμε διδασκαλία πιάνου σε άτομα με μειωμένη όραση και με σύστημα breil.

Πληροφορίες - Εγγραφές

Τζων Κέννεντυ 24

Τηλ.: 2310 749 748

6987102063

Email: lydikesodes@yahoo.gr