ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΔΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024