ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟ 2022 ΣΤΟ HYATT REGENCY - ΛΥΔΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 


Η χορωδία του Λυδικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και η ορχήστρα των καθηγητών αποχαιρέτησαν τον χρόνο στις 24 & 31/12 με συναυλίες και κάλαντα στο Hyatt Regency.