Λυδικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Ανθοέκθεση Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 2022

 


Συμμετοχή μαθητών του Λυδικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, στην Ανθοέκθεση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.