Οργάνωση γκρουπΜελέτη πάνω  στη μουσική που αγαπάτε, δημιουργία γκρουπ με σωστή καθοδήγηση και παίζετε τα κομμάτια που λατρεύετε!

Κι ακόμα: μοντέρνο τραγούδι με σωστή τεχνική και δυνατότητα σύμπραξης με μοντέρνα οργανικά σύνολα.