Εργαστήρια παραδοσιακής μουσικής


Η παράδοση και η λαϊκή κουλτούρα είναι από τα πιο βασικά γνωρίσματα που διαθέτει ένας πλούσιος πολιτισμός, όπως η Ελλάδα, και η συστηματική και σωστά δομημένη μελέτη αυτών των γνωρισμάτων είναι αφετηρία για τη ¨μουσική¨ διαδρομή του εργαστηρίου μας.

Οι δάσκαλοι οι οποίοι αποτελούν το διδακτικό προσωπικό είναι άτομα με ειδικότητα στην παραδοσιακή μουσική μέσα από τριτοβάθμια ιδρύματα, με παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια.