ΦυτώριοΧορωδία φυτωρίου Λυδικού ωδείου.

Αποτελεί το πρώτο από τα χορωδιακά τμήματα του Λ.Ω.Θ. Απαρτίζεται από χορωδούς ηλικιών 4-8 ετών και σκοπό έχει την προετοιμασία τους για την παιδική χορωδία του ωδείου παρέχοντας τις βασικές δεξιότητες της χορωδιακής πράξης.