ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝΤα Ανώτερα θεωρητικά μαθήματα είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), η Ωδική, η Αντίστιξη, η Φούγκα και η Σύνθεση. Το κάθε ένα από αυτά ολοκληρώνεται με τη λήψη του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Επίσης το πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων – Διεύθυνση μπάντας για τους μουσικούς και μελλοντικούς μαέστρους Φιλαρμονικών.

Το Ειδικό Αρμονίας δίνει τη γνώση του τονικού συστήματος και είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο κατανόησης και εμβάθυνσης της μουσικής. Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ενδιαφέρονται ειδικά για τα θεωρητικά, αλλά σε σπουδαστές οργανικής και φωνητικής μουσικής, που θέλουν να στηρίξουν ουσιαστικά τις σπουδές τους και σε ερασιτέχνες αυτοδίδαχτους μουσικούς και συνθέτες.

Στην Αντίστιξη και τη Φούγκα γίνεται η μελέτη της πολυφωνικής μουσικής,

Η Σύνθεση είναι το μόνο Δίπλωμα θεωρητικών, που ολοκληρώνει τις μουσικές σπουδές και αποτελεί ένα ισχυρό επαγγελματικό προσόν.

υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με το ειδικό μάθημα που παρακολουθεί ο σπουδαστής των ανωτέρων θεωρητικών είναι το πιάνο, σολφέζ, άσκηση ακουστικής ικανότητας (dictee), ιστορία της μουσικής, εναρμόνιση στο πιάνο, μορφολογία, γνώσεις απλής αντίστιξης, οργανογνωσία, prima vista, χορωδία, μουσική τεχνολογία, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ή μπάντας ,τα οποία συνδυάζονται με ανάλυση και ακρόαση έργων της μουσικής.