ΟρθοφωνίαΣτόχος των σεμιναρίων είναι να μάθετε οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιείται την φωνή σας χωρίς να επιβαρύνεται τις φωνητικές σας χορδές κερδίζοντας στο αποτέλεσμα.

Θα μάθετε πως να είσαστε πιο πειστικοί στις συνδιαλέξεις σας να κεντρίζετε το ενδιαφέρον του περιβάλλοντός σας και να εκφράζετε με σαφήνεια την σκέψη σας.

Συνειδητοποιείτε ότι τα χαρακτηριστικά της φωνής σας, μπορούν με τις κατάλληλες τεχνικές να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτερα. Θα μάθετε με το κατάλληλο χρώμα της φωνής σας ακούραστα να απαγγέλετε να τραγουδάτε ή και να δίνετε διαλέξεις-παρουσιάσεις.