Χορωδία φυτωρίου 4-8 ετών Λυδικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

 Τραγουδούν σε συναυλία το παραδοσιακό τραγούδι ΜΙΑ ΓΡΙΑ ΤΣΙΚΙΡΙΤΙΤΡΟΜ.